Γενικές Πληροφορίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει στις 20-21 Απριλίου 2017, την μεγάλη ετήσια συνάντηση τελειόφοιτων και νέων αποφοίτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στελέχη επιλογής προσωπικού, ελληνικών και διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τις ώρες 10:00-17:00 και θα είναι αυστηρά προγραμματισμένες για κάθε υποψήφιο.

careerdays2017-front-01

Προϋποθέσεις-Διαδικασία Συμμετοχής

► προυποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων(.docx)
► Οδηγίες-Διαδικασία συνεντεύξεων (επιχειρήσεις)

► προυποθέσεις συμμετοχής φοιτητών & αποφοίτων ΠαΜακ(.docx)
► Οδηγίες-Διαδικασία συνεντεύξεων (φοιτητές-απόφοιτοι)


Δείτε τη Λίστα Επιχειρήσεων
που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

careerdays2017-front-03

"Προετοιμαστείτε για τη συμμετοχή σας στις Συνεντεύξεις 
Επιλογή εταιριών- Προγραμματισμός Συνεντεύξεων

• Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, ώρες 08:00-17:00: επιλέγουν μόνο
- προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι,
- μεταπτυχιακοί φοιτητές και
- υποψήφιοι διδάκτορες και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου

• Τρίτη 4 Απριλίου 2017, ώρες 08:00-17:00:
- όλοι οι παραπάνω και οι τελειόφοιτοι (και επί πτυχίω) των προπτυχιακών τμημάτων

ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
mba

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
mib

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
mhm

mtm